“Sầm Sơn cất cánh”

“Sầm Sơn cất cánh”

Đó là chủ đề của Lễ hội du lịch biển năm 2021 được UBND thành phố Sầm Sơn phối hợp với Tập đoàn Sungroup tổ chức trang trọng, hoành tráng...