Sầm Sơn tổ chức Ngày hội đoàn kết các dân tộc lần thứ III năm 2018

15/09/2018
444

Thiết thực kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018), từ ngày 31/8 –  02/9/2018, tại Trung tâm huyện, huyện Mường Nhé tổ chức Ngày hội đoàn kết các dân tộc huyện Mường Nhé lần III năm 2018. Các hoạt động chính diễn ra trong Ngày hội bao gồm: Hội chợ thương mại; thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống các dân tộc; các hoạt động thi đấu thể thao và giao lưu trò chơi dân gian…

Ảnh minh họa
Đây là dịp để nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé ôn lại truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu sâu sắc hơn về vai trò to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa.

Ảnh minh họa
 Từ những hoạt động thi đua dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” thực sự đi vào cuộc sống, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nếp sống của mỗi gia đình, cá nhân. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, người dân đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng môi trường, cảnh quan sạch đẹp, giữ gìn trật tự nơi cư trú…

Trả lời