Sầm Sơn tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

16/11/2018
436

Huyện Mường Chà hiện có hơn 42.894ha đất có rừng (trong đó, rừng tự nhiên 41.793ha, rừng trồng hơn 1.101ha), tỷ lệ che phủ rừng đạt 36,05%. Ðể bảo vệ tốt diện tích rừng, hàng năm, Hạt Kiểm lâm huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); chỉ đạo ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong quản lý bảo vệ rừng của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo vệ, PCCCR mùa khô; tăng cường củng cố, kiện toàn ban chỉ huy bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã và các tổ, đội PCCCR tại thôn, bản.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã với trưởng bản, tổ dân phố và các hộ gia đình; tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng, PCCCR cho các chủ rừng, tổ đội bảo vệ rừng của các thôn, bản; diễn tập PCCCR cấp xã nhằm nâng cao năng lực chỉ huy và hiệp đồng PCCCR. Kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, huyện liên quan đến công tác bảo vệ, PCCCR; vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước bảo vệ rừng do bản xây dựng… Năm 2018, toàn huyện đã củng cố, kiện toàn 12/12 ban chỉ huy bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã; tuyên truyền, ký cam kết cho 6.448/7.977 hộ dân tại 100% xã, thị trấn; củng cố 11 tổ, đội bảo vệ rừng, PCCCR cấp thôn, bản. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm duy trì, ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Ðồn Biên phòng Mường Mươn, Tiểu Ðoàn huấn luyện Biên phòng để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng.

Với phương châm phòng là chính, ban chỉ huy bảo vệ rừng, PCCCR cấp xã chỉ đạo các tổ đội bảo vệ thôn, bản, kiểm lâm địa bản, bảo lâm xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát rừng, nhất là tại các địa bàn điểm nóng về phá rừng, các điểm giáp ranh thuộc các xã như: Ma Thì Hồ, Huổi Lèng, Sá Tổng… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng trái pháp luật. Mùa hanh khô, kiểm lâm địa bàn chủ động phối hợp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát, đốt nương đúng quy trình kỹ thuật, tránh để lửa cháy lan vào rừng; tổ chức dọn thực bì thường xuyên, phát đường băng cản lửa tại các vị trí giáp ranh; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng. Năm 2018, toàn huyện đã lập biên bản, xử lý 32 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (giảm 1 vụ so với năm 2017), trong đó: UBND huyện xử lý 11 vụ; Hạt Kiểm lâm huyện xử lý 8 vụ và UBND cấp xã xử lý 13 vụ. Tịch thu tang vật gồm: 2,398m3 gỗ; 19kg sản phẩm động vật rừng và các lâm sản khác; thu nộp ngân sách Nhà nước 31,3 triệu đồng. Ðối với công tác PCCCR, nhiều năm nay huyện Mường Chà chưa để xảy ra cháy rừng, chủ yếu là các vụ cháy thảm thực vật dưới tán rừng nhưng đã được phát hiện, dập tắt kịp thời, diện tích ảnh hưởng không đáng kể, khả năng phục hồi 100%.

Ông Lường Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Chà cho biết: Hiện nay đã bước mùa khô hanh nên công tác PCCCR, kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ phá rừng làm nương là nhiệm vụ cấp bách. Hạt chỉ đạo kiểm lâm địa bàn kết hợp với bảo lâm xã, tổ bảo vệ rừng thôn bản thường xuyên kiểm tra, kiểm soát rừng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án PCCCR. Ngoài việc thường xuyên tuần tra kiểm soát rừng, kiểm lâm địa bàn phải tích cực tuyên truyền, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân. Ðối với công tác PCCCR, vừa qua huyện đã tổ chức thành công cuộc diễn tập PCCCR và tìm kiếm cứu nạn cấp xã tại xã Sá Tổng với trên 200 người tham gia, đạt kết quả khá. Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn đang tích cực thực hiện và sẵn sàng các phương án ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Trả lời