MỘT SỐ NỘI DUNG DU KHÁCH CẦN LƯU Ý

MỘT SỐ NỘI DUNG DU KHÁCH CẦN LƯU Ý

MỘT SỐ NỘI DUNG DU KHÁCH CẦN LƯU Ý   1. Quy định khi tắm biển. - Thời gian tắm: Sáng, 5h30’ đến 10h30’; Chiều, 14h00’ đến 18h30’. - Nên...