Phương án tiếp nhận, cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Sầm Sơn và công dân Sầm Sơn từ vùng dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra trên địa bàn thành phố Sầm Sơn nă

15/05/2020
402

Trả lời