Bảng giá Shop.one

04/07/2018
72
(*) Đăng kí dịch vụ bằng số di động Viettel: Tặng 300 tin nhắn Brandname Viettel/tháng
Đăng kí dịch vụ bằng số di động mạng khác: Tặng 200 tin nhắn Brandname Viettel/tháng
Mua thêm tài khoản phần mềm: 100.000đ/ tài khoản
Cài thêm máy tính dùng chung kho trong cùng 1 cửa hàng: 1.000.000đ/ máy tính