Dùng Gói Data lớn

23/07/2018
3
Cước SMS: Nội mạng: 200đ/sms; Ngoại mạng: 250đ/sms; Quốc tế: 2.500đ/sms
  • TRẢ TRƯỚC (TT): Phí HM: 50K (SIM: 25.000đ + Hòa mạng: 25.000đ)
  • TRẢ SAU (TS): Phí HM: 60K (SIM: 25.000đ + Hòa mạng: 35.000đ)