Doanh nghiệp Lớn

23/07/2018
4
Miễn phí 4000 SMS và phí khai báo, duy trì thương thiệu trong thời gian 3 tháng đối với thuê bao mạng Viettel.

Chính sách ưu đãi

  • Miễn phí hòa mạng trị giá 1.100.000 VNĐ
  • Tặng thêm 1 tháng sử dụng khi đóng trước 6 tháng cước
  • Tặng thêm 3 tháng sử dụng khi đóng trước 12 tháng cước
  • Tặng thêm 4 tháng sử dụng khi đóng trước 18 tháng cước
  • Tặng thêm 6 tháng sử dụng khi đóng trước 24 tháng cước.